Визија и циљ Фондације је да сви људи упознају Бога лично и изграде свој морални карактер према карактеру и личности Исуса Христа, нашег Господа и Спаситеља. Да се развија целокупан човек на физичком, менталном, социјалном и духовном плану.
 
ФИЗИЧКОМ: Тело твоје је храм Божији.
МЕНТАЛНОМ: О чему размишљаш у своме срцу то и јеси...
СОЦИЈАЛНОМ: Чини другом оно сто желиш да и други теби чине .
ДУХОВНОМ: Шта вреди човеку ако и цео свет задобије, а душу своју  изгуби...