Време у којем живимо обремењено је правима до те мере, да више скоро да нико и нема никаква права. Међусобно укрштање, сударање и искључивања права свих на све ствара једну несносну конфузију, претварајући друштво у велико поприште неразумевања и сукоба. При свему томе, ни помена о нашим дужностима и одговорности. Свештеник Милорад Мировић.