Дарвин је рекао да смо начињени  не по обличју Божијем, већ по обличју мајмуна. Али упркос томе што еволоуционисти никада нису пронашли мајмуноликог човека, још увек  наивно верују да је такво створење постојало и да ће га једног дана открити. Међутим, заступници библијског стварања кажу да неће никада и то из  простог разлога - таква створења никада нису ни постојала. Ми људи створени смо по Божијем обличју.