Тескобе и притисци свакодневног живота стварају у човеку стрепњу и страх од неизвесног сутра. То стање уобичајено називамо често и бригом, па отуда забринутост представља амбијент премногих, чак и хришћана. Са друге стране, бриге овога света су својеврсна дијагноза нешег духовног стања. О томе говори свештеник Бранко Ћурчин.