У првом делу овог филма размотрена је изузетна важност равнотеже на Земљи за живот на њој. Видели  смо да, ако би само једна од тих равнотежа са својим изузетно сложеним особинама и односима недостајала, живот на Земљи би нестао.  У овом делу ћемо погледати друге особине нашег света и изузетне односе од којих они зависе и, наравно, опет се осведочити у моћ и стваралачко умеће Творца.