Чудесна створења која су приказана у овом филму представљају само неке од примера Божијег стварања које налазимо у природи. Свака жива врста представља доказ који показује Божије уметничке способности и Његову моћ.