Не може човек градити мир са другима ако га најпре не изгради у себи. Јер, другима дајемо само оно што имамо, отуда смирење није стање које се може одглумити. Смирење је божанско стање човекове душе и да би се до њега дошло потребно је бити са Богом.