Иконе еволуције - то су примери уџбеничких доказа који, заправо, изобличавају научне доказе.  Спор модерних времена није између науке и религије него између различитог тумачења истог научног доказа. Међу научницима озбиљно нараста критички однос према Дарвиновој еволуцији.