Врло су јаке везујуће силе материјалног света, те оне спутавају човека и везују га за земљу и њене лепоте. Зато, само освећен Духом Светим човеков ум је у стању да надиђе ове везе и подигне се у висине одакле се и свет боље види него са земље. Освећеном човеку тако препрека није ни долина плача ни преварно шаренило света.