Извођење на пут – гласило је некада оно што се данас назива образовање и васпитање. И једна и друга реч ове сложенице долази из простора духовних вредности: изградити новога човека по Образу (Божијем) и нахранити га благодаћу Божијом и врлинама. Све у свему изградити личност. Како то чини Црква објашњава свештеник Игор Игњатов.