Борба за Јерихон је једна од најпознатијих прича у Библији, која је једини извештај о  овом граду из древне историје. Пошто се текст Библије тако добро уклапа са археолошким доказима нађеним на терену,  најбољи закључак који се може донети јесте да је у време Исуса Навина заиста дошло до падања зидова приликом заузимања Јерихона.