Врло често данас можемо чути квалификације нашег народа као небеског народа што сасвим одређено значи да смо некакав посебан, изабран народ. С друге стране постоје мишљења да смо лош народ. Закључак је да је наш положај као и негативне историјске околности које нас прате с једне стране последица наше изабраности а са друге наших лоших карактеристика. Зато смо пожелели да сазнамо шта заправо значи кованица ''Изабрани народ''. О томе нам казује свештеник Миленко Јеловац.