Многима је нејасна граница између Цркве и секуларних институција, те су отуда склони да и у Цркви виде само њену институционалну страну. Тако се и питање власти у Цркви поистовећује са властима у државним структурама. Иако се на први поглед може учинити да су ствари сличне, власт у Цркви суштински је на супротном крају од наше земаљске логике. Шта то практично значи, објашњава свештеник Милован Миодраговић.