Према Теорији еволуције, која покушава да побије сасвим јасну чињеницу стварања, организме на земљи није начинио Творац него су настали као последица процеса који се темељи на случајности. Међутим, феномени из природе, као што су живи системи, фосили и стене, не пружају потврду Дарвиновој теорији, већ, напротив, указују на интелигентни дизајн.