Постоји у нама људима једна веома лоша особина. То је извођење закључка на први поглед. Видимо нешто или некога и већ изводимо суд без икаквог дубљег увида и расуђивања. Такви судови су лишени божанске благодати, вођени површном људском логиком па самим тим и неосвећени, погрешни и неправедни.