Када бисмо само схватили да су наши противници и непријатељи, заправо, самима себи непријатељи, не бисмо страха имали. Не бисмо се плашили оних који у својим недрима носе казну себи. Наместо страха, приближимо се Христу и страх ће се удаљити од нас.