Спектакуларна открића у основним стенама Земље - граниту, омогућила су јасан увид у питање настанка наше планете. Микроскопски остаци радиоактивне материје у основним стенама Земље представљају јасан доказ да је наша планета настала за веома кратко време.