Да ли је живот на Земљи продукт потпуно неусмјерених процеса као што су вријеме, случајност и природна селекција? Или, може ли се извор и разноликост живих организама повезати са интелигентним извором? У готово свакој научној дисциплини постоје несавладиви новопронађени докази, који подупиру теорију интелигентног дизајна, а овај документарац их износи на видело.