Данашњег човека у неку руку карактерише висок степен безосећајности и незаинтересованости. Особито је то трагично за православне који се својом духовном баштином диче, а у свакодневном животу од наше православности ни трага. Та безосећајност нас чини успаваним до мртвила из којег је тешко пробудити се.