Различите су жеље вернога и неверног човека. И док је последња жеља неверног задовољење неке потребе и, најчешће, продужење дана, дотле верујући тежи оном најбољем – љубави и доброти. То искрено тражење и очекивање доброг исхода израз је охрабрења душе.