У духовном животу постоје два појма, која огромна већина људи поистовећује, дајући им исто значење: промисао Божија и судбина. Између њих је огромна провалија у значењу. Ту провалију чини човекова слобода, која се у овим појмовима налази на сасвим супротним странама. Свештеник Миленко Јеловац