Питање старости Земље је питање на коме би се могла разрешити контроверза између стварања и еволуције. Теорија еволуције заговара старост Земље од око 4,5 милијарди година, док концепт Стварања заснован на Библији, тврди нешто потпуно супротно... Зато погледајмо неке од метода помоћу којих је покушано да се утврди старост земље и Соларног система и примедбе које им се постављају.