„Што смо чули, што смо видели очима својим, што сагледасмо и руке наше опипаше, објављујемо вам“. Не постоји формулација која би веродостојније и тачаније описала сведока. У њој се налази сва непатвореност, неискривљеност и изворност сведочанства о Спаситељу нашем Исусу Христу. А они који све ово видеше, чуше и рукама опипаше, то и данас чине за нас. Наше је само да им поверујемо. Приповеда свештеник Миленко Јеловац.