Сви кључни догађаји везани за личности Господа Исуса Христа и Његове Мајке, Пресвете Деве Марије, не представља тек само и једино историјски догађај, ма колико он значајан био. Сваки од тих догађаја, поред неспорне историчности, представља по једну етапу у свеколиком домостроју спасења, при чему се они јављају истовремено и као узрок потоњем и последица претходног. Тако се, промислом Божијим, плете реалност вечнога живота. Један од таквих догађаја јесте и увођење Пречисте Деве Марије у јерусалимски Храм.