Много је неправде у овом нашем свету и исто толико разлога да се ради ње гневимо. Али, није сваки гнев на неправду праведан. Само и једино онај који се зачиње у срцу човека када види неправду другоме нанету јер му је корен у праводљубљу. Та неправда покреће срце праведно а ван тога је лаж и себичлук.