Већ деценијама научници пропагирају еволуциону теорију порекла о земљи која је настала спорим хлађењем растопљеног материјала током четири ипо милијарде година.  Али шта ако фосили, кањони, наслаге угља и нафте,  те неки други природни феномени, недвосмислено показују да је наша планета веома млада, баш као и процеси који се на њој одвијају?!