И учини да сви, мали и велики, богати и сиромашни, слободни и робови начине себи жиг на својој десној руци или на свом челу.И да нико не може ни купити ни продати сем онога ко има жиг, име звери или број имена.Овде јемудрост.Ко има ум нека израчуна број звери;јер јечовеков број.А њен је број шесто шесдесет и шест”. (Откр.13:16-13:18)
Због чега су се све Православне цркве у свету огласиле против увођења нових личних карти и био чипова, иако је то на први поглед, ствар невезана са вером? Зашто је око тако малих ствари дошло до становитих нереда у Грчкој и неким другим земљама?