Свети апостол Пармен, један од седам ђакона Спомен овог св. Апостола врши се 28. јула, где се налази и његово опширније житије.